Konferenco Alp-Adrio

19a ALP – ADRIA KONFERENCO -2017

[Lingvo: Esperanto]

TEMO:   130 jaroj de Esperanto- Movado, 100 jariĝo de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj Alp-Adriaj regionoj.

Denove esperantistoj el la regiono de ALPADRIO renkontiĝas, kaj estos la 19a Konferenco, ĉi-jare en Slovenio, urbo Brežice.

La temo estas dediĉita al nia Ludoviko Lazaro Zamenhof, iniciatinto de la internacia lingvo esperanto, kies 100-jaran datrevenon de la morto ni rememoros en tiu ĉi 2017 ankaŭ laŭ la instigo de UNESCO.

La programo startos sabaton la 22an de aprilo je la h. 10 per oficiala malfermo, kun salutoj de aŭtoritatoj, urbestro de Brežice

kaj grupaj reprezentantoj.

100° anniversario della morte di Ludovico Zamenhof

22 – 23.04.20

17 BREŽICE – SLOVENIO

TAGORDO

1) Raporto pri la antaŭa asembleo

2) Raportoj pri agadoj faritaj fare de la grupoj kaj unuopuloj

3) Respondeculoj pri la diversaj regionoj de Alp-Adrio: nomoj, adresoj, fakso, e-poŝto

4) Proponoj por agado ĝis la v

enonta Konferenco

5) 20a Konferenco: kie, kiam, kia temo

2015 – 18a ALP – ADRIA KONFERENCO

Temo: ADRIATIKA MARO, MARO DE MEZEŬROPO

Opatija- Kroatio 9-11 de Oktobro 2015